U bevindt zich hier: Website > Over ons > Hofleverancier

Hofleverancier

Op dit moment zijn 400 Nederlandse bedrijven door Zijne Majesteit de Koning gerechtigd tot het voeren van het predicaat Hofleverancier. Zij voeren met trots het Koninklijk Wapen en de titel 'Bij Koninklijke Beschikking Hofleverancier'.

Het predicaat is een Koninklijke onderscheiding voor kleine en middelgrote bedrijven, die niet noodzakelijkerwijs ook aan het Hof hoeven te leveren. Het gaat om bedrijven van ten minste honderd jaar oud met een zeer goede reputatie in de regio. Zij onderscheiden zich door kwaliteit, soliditeit en continuïteit.

Het bedrijf dat 'Bij Koninklijke Beschikking Hofleverancier' of Koninklijk wil worden, moet een aanvraag indienen bij de burgemeester van de plaats van vestiging, deze stuurt het door naar de commissaris van de Koning. Diens kabinet doet een grondig onderzoek naar het wel en wee van de onderneming. Hele doopcelen worden gelicht, want bestuurders van die bedrijven mogen geen strafblad hebben. Verschillende ministeries komen eraan te pas. Zo zoekt Economische Zaken uit of een onderneming financieel gezond is, toetst Sociale Zaken en Werkgelegenheid de arbeidsomstandigheden en hygiëne en kijkt Infrastructuur en Milieu naar de milieuvergunningen. Een arbeidsintensieve exercitie, waarvan de kosten onduidelijk zijn. Daarnaast wordt onderzocht hoe het bedrijf de oorlogsjaren is doorgekomen.

Op basis van de bevindingen van de betrokken ministeries schrijft de commissaris van de Koning zijn advies aan de vorst. Het al dan niet verlenen van het predicaat door de Koning is een persoonlijke beschikking. Hij is de enige die beslist en die deze titel kan toewijzen Dat gebeurt meestal ongeveer een jaar na de aanvraag. De commissaris van de Koning of burgemeester komt de bijbehorende oorkonde uitreiken.