Diensten bij bedrijfsverhuizingen

Wat kan Van Dam Verhuizingen voor u betekenen?
Een geruisloze verhuizing zodat uw organisatie zo snel mogelijk weer in het dagelijks ritme is. Van Dam Verhuizingen kan voor u de volgende diensten verlenen:

Facilitair management
Bedrijfsverhuizingen en (her)inrichtingsprojecten zijn vaak tijdrovend en ingewikkeld. De coördinatie is voor veel bedrijven zeer intensief en neemt meer tijd in beslag dan vooraf werd verwacht. Hoe beter een bedrijf zich voorbereidt en het huisvestingsproces begrijpt, des te groter is de kans op een geslaagde operatie. Er komen echter vele vragen op uw pad, die niets met uw kernactiviteiten te maken hebben en waarop u geen direct antwoord heeft. Van Dam Verhuizingen kan u ondersteunen bij het beantwoorden van deze vragen. De facilitair manager van Van Dam Verhuizingen kan - van begin tot eind - alles voor u regelen. Van de inventarisatie tot het opstellen van een verhuisplan, het aansturen en inkopen van diensten, zoals schoonmaakonderhoud, meubilair en nazorg.

Hiervoor beschikt de facilitair manager over vakkennis en een gedetailleerde checklist.

Coördinatie verhuizing zelf doen of uitbesteden?
Veelal wordt de organisatie van een verhuizing toegewezen aan eigen medewerkers wiens kerntaken en specialisme juist gericht zijn op uw kernactiviteit. Het gevolg is dat deze zich dan niet meer kunnen bezighouden met de eigen werkzaamheden. Die werkzaamheden worden opgeschort tot 'na de verhuizing'. Wat betekent dit voor uw organisatie? Extra kosten die vaak niet direct te herleiden zijn. Door het inzetten van eigen medewerkers duurt het uitvoeringstraject en in het bijzonder de nazorg langer omdat men er van uitgaat dat als de verhuizing heeft plaatsgevonden er 'gewoon weer gewerkt' kan worden. Ervaring leert echter dat na de verhuizing hierdoor een aantal zaken niet of onvoldoende afgewikkeld worden.

Verhuizen
De dienst waar alles om draait: het verhuizen van al het meubilair, vleugels, waterbedden, machines, inventaris, computers, archief e.d... Een verhuizing groot of klein over een korte of lange afstand; Van Dam Verhuizingen doet het. Het aanwezige personeel en wagenpark zijn professionals, het in te zetten materiaal is stuk voor stuk aangepast aan de aard van de te verpakken en te verhuizen voorwerpen. Dit houdt ook in dat Van Dam Verhuizingen bedlegerige mensen, machineparken, paternosterkasten kan verhuizen, zij het met enige hulp van buitenaf indien noodzakelijk, maar altijd onder de regie van Van Dam Verhuizingen.

De- en montage
Het de- en monteren van bedden, bureaus, kasten en stellingen. Het personeel is snel, deskundig en ervaren om werkplekken op maat weer in te richten volgens (ARBO norm), maar ook adviserend bij de indeling van de nieuwe woonplek.

Inpak- & uitpakwerkzaamheden
Het verrichten van allerlei inpakwerkzaamheden ; glas- en aardewerk, breekbare waar, boeken, schilderijen, kunstwerken, archieven, wederom door ervaren gediplomeerd personeel. Stel hiervoor duidelijke regels op wie zelf inpakwerkzaamheden verricht of het wil laten verrichten. Het uitpakken van allerlei verhuisdozen, het inrichten van archieven behoort ook tot de mogelijkheden.

Begeleiding door een Professional Organizer
Naast een externe verhuiscoördinator (facilitair management) kan de professional organizer assisteren op het gebied van persoonlijke begeleiding. Het is gebleken dat mensen erg op zien tegen een verhuizing. De professional organizer helpt bij het ordenen en structureren van werkvertrekken, (bijv. indeling kasten) creëren van een overzichtelijke situatie. Met als resultaat dat men weer snel fysieke en geestelijke ruimte heeft om toe te komen aan datgene wat men belangrijk vindt.

Computer verhuizing
Het verhuizen van computerconfiguraties en haar randapparatuur vergt meer dan het alleen overbrengen ervan. De speciale ICT verhuizer heeft als taak het afkoppelen van data- en telecommunicatieapparatuur, het verhuisklaar maken van toebehoren, het plaatsen en aansluiten van de apparatuur op de nieuwe werkplek volgens tekening en apparatuurlijsten van de opdrachtgever, het wegwerken van de bedrading, testen van de apparatuur;
rapporteren van storingen, registratie van afgehandelde werkzaamheden, afmelden van afgehandelde werkzaamheden bij de contactpersoon; nazorg verlenen op verhuisde apparatuur via Helpdesk van de Opdrachtgever. De ICT verhuizer wordt geassisteerd door de telematica verhuizer. Ook andere taken kunnen worden toevertrouwd hiervoor worden specifieke afspraken gemaakt in overleg met uw systeembeheerder.

Handyman
Het afhalen en ophangen van white boards, naambordjes, klokken, schilderijen, lampen (alsmede vervangen), zonwering, rails en gordijnen, schappen aan muren, maar ook het bijmaken van meubilairsleutels, aansluiten huishoudelijk apparatuur, inventariseren van defecten, beschadigingen, klein onderhoud aan kopieermachines, verrichten van overige operationele werkzaamheden op het facilitair gebied. Dit zal worden verricht door de handyman. Uitgerust met de benodigde gereedschappen en uit te bereiden met de verbruikersartikelen zoals bedrading, onderdelen ondersteund hij uw eigen technische dienst.

Cleanservice
Ideaal als er iemand is, die de oude plek schoon achterlaat en/of de nieuwe woon- & werkplek schoon maakt. De werkzaamheden hebben betrekking op glasbewassing, vloeronderhoud (bijvoorbeeld schrobben), stof afnemen, het interne onderhoud (het zogenaamde dagelijks werk). Deze dienst is uit te breiden met verder gaande schoonmaakactiviteiten (bijv. wassen van vitrage, conserveren van de vloer, wassen van de wanden e.d.).

Opslag van meubilair & archieven
Het opslaan van inboedels, mochten er onverhoopt problemen zijn en meubilair, archieven niet geplaatst kunnen worden, dan kan het meubilair, toebehoren en archieven worden opgeslagen in opslagcontainers, welke gelegen zijn in een 24-uurs verwarmde, verzekerde en beveiligde opslaghallen in Terborg en Doetinchem (hierin staan speciale 20ft (33m³) aluminium condensvrije containers die met een kraanbaan worden bediend; de 1ste overdekte opslagcontainerterminal uniek in de Achterhoek!). Het meubilair dat opgeslagen dient te worden kan digitaal worden vastgelegd om zodoende snel bekeken te worden wat waar weer geplaatst kan worden.